ஆப்பிள் தனது வலைத்தளத்திலிருந்து அனைத்து பயனர் மதிப்புரைகளையும் மதிப்பீடுகளையும் நீக்குகிறது – GSMArena.com செய்தி – GSMArena.com

ஆப்பிள் தனது வலைத்தளத்திலிருந்து அனைத்து பயனர் மதிப்புரைகளையும் மதிப்பீடுகளையும் நீக்குகிறது – GSMArena.com செய்தி – GSMArena.com

Translating…

A report from AppleInsider cites a reader who noticed that Apple removed its “Ratings & Reviews” tab from all its product listings. They were removed from all items listed on Apple’s website in the US, UK, and Australia. This would suggest that the removal was indeed intentional.

Apple removes all user reviews and ratings from its website

Using archived versions of Apple’s website, it was determined that the change became effective November 17, two days after the new 16-inch MacBook Pro launched – it isn’t clear if this is a coincidence or an intentional move.

 AppleInsider Source: AppleInsider

User reviews offer a kind of transparency with products. It gives customers a chance to consider potential qualms that other customers experienced with a product before purchasing them. Now that they’ve been completely washed out of the website, what kind of message does that send to customers of its products?

Perhaps it took its ratings down in an effort to stop hateful reviews. Apple TV’s original series The Morning Show was recently subject to lots of bad reviews, many of them coming from “Apple haters” as revealed in Recode‘s interview with the director of the show.

Source